Projeler ve Aygıtlar


PiPo (Pico Pump)

Mikroakışkan deneylerinde pikolitre/ dakika hızlarında programlanabilir şırıngalı sıvı pompası.
(
Koç Üniversitesi Nano Optik Araştırma Laboratuvarı


newEst
İnsanlarda ağrı ve duyu eşiği ölçümlerinde kullanılacak akım denetimli elektriksel sinir uyarıcısı nörostimulatör.
(
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji AD


BioLaser

Bakteri kolonilerinde PDT uygulaması araştırmaları için 809nm modüle edilebilir, mikroişlemci denetimli, optik lif çıkışlı 4W laser sistemi.
(
Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü Biyofotonik Araştırma Laboratuvarı)GSR / derman@

Psikofizyolojik ölçümlerde kullanılacak, bilgisayarla USB bağlantı yapan, LabView ile veri toplayan Galvanik deri direnci ölçüm aygıtı.
(
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü)


Tendon Duyargası

Biyomekanik araştırmalarında, diz bağları cerrahisi modellemesi ve optimizasyonu için mikro strain gage gömülü gerilme duyargası.
(
Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü Biyomekanik Araştırma Laboratuvarı)

newTES
Mikroişlemci denetimli, modüle edilebilir sabit akım üreten kafatası geçişli elektriksel uyarı aygıtı (Transcranial electrical stimulator).
(
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi MakeLab)
Plazma Ark Kaynağı
Yüksek gerilimle (40kV) ark başlatan, ve sabit akımda 90V kompliyanslı, 200A ayarlanabilir çıkışlı plazma akım üreteci.
CO2 Laser Stim
Duyu ve ağrı eşiği ölçümü için bilgisayar denetimli laser sistemi.
(
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji AD)


Tempera & Voltera

Plazma yüzey kaplama sisteminde kullanılacak sıcaklık ölçümü ve plazma elektrot gerilimleri ölçümü için optik lif yalıtımlı (fiber optic isolation for serial communications) veri toplama düzeneği.
(
ITÜ Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Teknogirişim Projesi)

EcoCell
Yüzey çalışmaları deneylerinde kullanılacak, nem ve sıcaklık kontrolu yapılabilen optik hücre düzeneği.
(
Koç Üniversitesi Yüzey ve Polimer Araştırma Laboratuvarı)

UV Exposer
Mikroakışkan araştırmalarında kullanılacak UV pozlama düzeneği.
(
Koç Üniversitesi NanoOptik Araştırma Laboratuvarı)

ekgNet
Uzaktan klinik değerde 12 derivasyonlu EKG ölçüm aygıtı, ölçüm, GSM iletişim ve çağrı merkezi yazılımı -telekardiyoloji projesi.
(
ekgNet, enstitüKVS, Cortex, Ericsson MW, Boehringer Ingelheim)

SoBa
Nano Optik deneylerinde sıvı mikrokürecikleri elektriksel alanda titreştirmek için lambalı yüksek gerilim yükselticisi.
(
Koç Üniversitesi NanoOptik Araştırma Laboratuvarı)

PeriPump

Polimer kalın film üretimi için bilgisayar denetimli peristaltik pompalarla sıvı ölçümleme ve aktarım sistemi.
(
Koç Üniversitesi Yüzey ve Polimer Araştırma Laboratuvarı)

fastTCA

Laser doku etkileşimleri deneylerinde kullanılacak çok hızlı sıcaklık ölçüm aygıtı, veri toplama sistemi ve laser aktarımı ve sıcaklık ölçüm probu.
(
Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü Biyofotonik Araştırma Laboratuvarı)

CO2 Laseri
Laserle malzeme işleme, markalama ve 3boyutlu üretim (SLS-selective laser sintering) için 20W karbondiyoksit laseri.
(
Koç Üniversitesi MARC)
Esti
İnsanlarda ağrı ve duyu eşiği ölçümlerinde kullanılacak akım denetimli elektriksel sinir uyarıcısı/ nörostimulatör.
(
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji AD)

SiYa

Trafikte Duyarlilik Kampanyası için, PissScreen. Roxy pisuarlarında otomobil kumanda oyunu.
(
Smirnoff)
WillKill
Yüksek gerilimle (80kV) ark başlatan, ve sabit akımda 20kV kompliyanslı, ayarlanabilir çıkışlı akım üreteci.
(
Koç Üniversitesi Kimya Bölümü İnorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı)

Diz Tutucusu

Diz cerrahisi sırasında, mekanik güç ölçümleri yapabilmek için açısı ayarlanabilen tutma sistemi.
(
Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü Biyomekanik Araştırma Laboratuvarı)

Yüksek Enerjili NdYAG Lazeri

Malzeme işleme, göz/ katarakt cerrahisi, uzaklık ölçmek, spektroskopi gibi uygulamalar için 20ns darbeli, 1J/ pulse NdYAG laseri.
(
AB)
Etkileşimli Tahta
Projektörle pasif algılamalı etkileşimli yazı tahtası sistemi.
(
FB)
MagLev
Reklamcılık uygulamaları için manyetik levitasyonlu nesne uçuş sistemi.
(
KR)
MikroP
Kendi belleğinden de sunum yapabilen, LED kaynaklı mikroprojektör aygıtı.
(
Pfizer)

RaCell

Isı Kalkanı malzeme karakterizasyonu için, geniş spektrumlu ışıma kaynağı/ 10*Güneş simulatörü. Bilgisayar denetimli, modüle edilebilir ve ısı akısı ölçümü yapan, ısılçift tabanlı sıcaklık ölçüm duyargası içeren sistem.
(
İTÜ Malzeme ve Metalurji Mühendisliği)
WEKG
USB'ye telsiz iletişimle bağlanan, klinik ölçüm özelliklerinde, 12 derivasyonlu EKG aygıtı..
(
TEYDEB)

TAI MAI - TAI LAI

Karbon lifli kompozit malzeme yüzey işlemesi araştırmaları için Laser Araştırma Laboratuvarı tasarım ve kurulumu.
(
TAI)

NanoScope
Fizyolojik sinyallerin görüntülenmesi ve aygıt kalibrasyonu için USB bağlantılı iki kanallı yavaş osiloskop modülü.
(
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji AD)

Perfora
Parmak ucundan yüksek sterilizasyon koşullarında kan alabilmek için, ErYAG laseri doku delme aygıtı.
(
KKM)


LaCell

Isı Kalkanı malzeme karakterizasyonu için, 3kW CO2 laser ışıma kaynağı/ 100*Güneş simulatörü. Bilgisayar denetimli, modüle edilebilir ve ısı akısı ölçümü yapan, ısılçift tabanlı sıcaklık ölçüm duyargası içeren sistem.
(
İTÜ Malzeme ve Metalurji Mühendisliği )

LaDe
Laser doku etkileşimleri deneylerinde kullanılacak, laser aktarımı ve sıcaklık ölçüm probu.
(
Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü Biyofotonik Araştırma Laboratuvarı)

TeCo
Laser pompalı Optical Parametric Oscillator düzeneği için, ortam sıcaklığı ve ısıl denge denetim dizgesi.
(
Koç Üniversitesi Laser Araştırma Laboratuvarı)

AmFibi
Böcek beyni cerrahisi için, biyoelektriksel ölçümler ve bilgisayar kayıtları yapabilen ölçüm düzeneği.
(
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi MakeLab)