Mikro sıvı küreciklerinin boyutlarını elektrik alanlarıyla değiştirerek mekanik rezonanslarını inceleyen bilimciler (Koç Üniversitesi Nano-Optik Araştırma Grubu) gürbüz ve yüksek hızlı yüksek gerilim yükselticilerine gereksinim duyuyorlar. SobA, yüksek gerilim yükselticisi, bu amaçla geliştirdiğimiz melez bir aygıt: 20MHz bantgenişliğinde, 200Vpp kompliyans geriliminde çalışan vakum tüplü doğrusal yükseltici.