Neler Yapıyoruz?

Endüstriyel ve bilimsel araştırmalarda, uygulamalarda kullanılacak özgün aygıtlar üretiyoruz. Sistemler kuruyoruz. Bunların gerektirdiği ölçüm, hesaplama ve denetim yazılımlarını geliştiriyoruz. Veri toplama ve denetim konusunda uzun yıllara ve çok sayıda uygulamaya dayanan deneyimimiz ve özgün çözümlerimiz var. Kısaca tanımlanacak olsa, sıradışı ve zorlu elektronik & optik sistem çözümleri üretiyoruz: “Extreme Electronics and Photonics Design”. Teknofil, sizin için özel aygıt, sistem ya da yazılım geliştirebilir. Ortak araştırma projelerine girişebilir. Sizin için seri üretim yapabilir, üretim bilgisi (know-how) geliştirebilir. Küçük ama hem kitaplığı kuvvetli, hem de özgül donanımı zengin bir işliğimiz var. Elektronik devre montajı, küçük devre üretimleri, küçük mekanik üretimler yapabileceğimiz araç gereçlerden oluşan atelyemizde Weller ve Ersa havyalar; Quantum/ Optimum freze, torna, matkaplar; sayısal ve analog Kikusui, Tektronix, Fluke osiloskoplar, multimetreler, LabJack, GW Instruments, National Instruments veri toplama ve kontrol aygıtları, Texas Instruments mikroişlemci ve DSP geliştirme sistemleri;

Gömülü ve adanmış mikrobilgisayarlar içeren aygıt ve sistemler için:
•MSP430 serisi 16 bit mikroişlemciler,
•Microchip 16F84 ve benzer 8bit işlemciler,
•Stellaris serisinden 32bit ARM mikroişlemciler,
•Piccolo serisinden C2000 32bit DSP denetimciler kullanıyoruz.

Gömülü işlemciler ve akıllı aygıt geliştirme için:
• IAR C/ C++,
• VisSim,
• SwiftX,
• Forth,
• LabView,
• Assembler dilleri yorumlayıcı ve derleyicileri kullanıyoruz.

Tasarımlarımızda kullanacağımız modellemeler, çizimler ve devre tasarımları için:
• LTSpice,
• Mathematica,
• Matlab,
• Scilab,
• Eagle,
• InkScape,
• Gimp,
• DipTrace,
• Topor –topological router,
• CorelDraw kullanıyoruz.

Yüksek gerilim, yüksek akım, yüksek direnç içeren devreleri seviyoruz. Yüzbinlerce volt gerilim üreten aygıtlar tasarlayıp:
•Laserler,
•X ışın tüpleri,
•Fotoçoğaltıcı tüpler,
•Geiger sayaçları,
•Plazma üreteçleri,
•Ark fırınları için kullanıyoruz.

Yüzlerce amperlik yüksek akımlar üreten aygıtlarımızı:
• Laserler,
• Ark fırınları,
• Isıtıcılar,
• Güneş simulatorleri gibi uygulamalara tümleştiriyoruz.

Yüksek empedans girişli yükselticilerimizi :
• Biyoelektriksel yükselticiler,
• PMT ve fotodiyot yükselticileri,
• GSR –deri direnci çözümleyicileri,
• Derin beyin elektriksel ölçümlerinde kullanıyoruz.

Geliştirdiğimiz aygıtlar ve örnek çözümleri projeler sayfasında daha ayrıntılı görebilirsiniz.

Nasıl Yapıyoruz?

Sıradan ve hazır satınalınabilir çözümü olmayan bir aygıt ya da sistem gerektiğinde müşterilerimiz bizi ararlar –sayısal dünyada kolaylıkla bulunuruz J

•Aranan şey hakkında önbilgi alınır,
•Teknolojik çözüm gereksinimleri belirlenir,
•Bizim kendi üretim işliğimiz ve işgücümüzle çözüm sağlayabilirliğimiz kararlaştırılır,
•Uygulama alanı ve çevresel donanım ziyareti yapılır,
•Gerekirse çevresel ölçümler yapılır; elektriksel, optik, mekanik, akışkan gereksinimleri belirlenir,
•Fiyat ve zaman teklifi hazırlanır,
•Müşteriye sunulur.

Anlaşma sağlandığında, tasarım aşaması başlatılır:

•Gerekiyorsa matematiksel modeller hazırlanır, benzetimler yapılır,
•Devre şematikleri hazırlanır, devre ögeleri ve malzemeler seçilir,
•İşlikte bulunmayan malzemeler için satınalma başlatılır. Genellikle DigiKey, Farnell ve Mouser kaynaklarını Ekom ve Yıldırım Elektronik aracılığıyla kullanırız.
•Gerekirse masaüstünde uzay montajı ile devre çalışmaları yapılır,
•Baskılı devre –PCB çizimi tamamlandıktan sonra, çok katlı devreler delikiçi kaplamalı olarak Odak PCB veya MegaSistem tarafından basılır, test edilir.
•Devre montajları yapılır, elektriksel testler tamamlanır.
•Akıl içerecek devreler için yazılım geliştirilir.
•Yazılım yüklemesiyle birlikte böcek ayıklaması –debugging başlar.
•Yazılım testleri de tamamlandıktan sonra, aygıt mekanik tasarımı yapılır.
•Çoğunlukla OKW veya Altınkaya’nın ürettiği kutular kullanılarak aygıt paketlenir.
•Tamamlanan aygıtın ölçümleri, testleri yapılır,
•Müşteriye teslim edilir, veya;
•Kurulumu gereken yerde yapılır. Testleri ve eğitimi verilerek teslim edilir.
•Ve Tahsilat yapılır J

Kaça Yapıyoruz?

Çok basit bir sıcaklık ölçüm aygıtı ya da yükselticinden, yüksek hızlı kızılaltı spektroskoplarına kadar değişik konuda tasarımlar yapabiliriz. Ancak, her ürünümüz birik ve size özel olacaktır. Yani, hemen her ürün birkez tasarlanmakta ve üretilmektedir. O nedenle, aygıt fiyatları, kataloglardan ve mağazalardan seçeceğiniz aygıtlarınkiyle karşılaştırılamaz. Önerimiz, eğer birşeyi hazır satınalabiliyorsanız bizim üretmemizi seçmeyin. Hem daha ucuz hem de hızlı çözümler bulabilirsiniz. Ama bu tür seçimlerde zorluklar varsa size destek olmaktan zevk alırız. Kısa bir e-posta veya çay içimi sırasında vereceğimiz öneriler için elbette bir parasal beklentimiz olmayacaktır.
Eğer isteklerinizi gerçekleştirecek hazır ve ucuz bir çözüm yoksa, bizim iş akışımız uygunsa, zamanlamamız gerçekçi ve tasarım gücümüz yeterliyse fiyatlandırmamız genel hatlarıyla şöyledir:

•Kullanılacak malzeme ve aygıt giderleri, hizmet alımları ve gümrük bedelleri hesaplanır,
•Aygıtın teslimine kadar kaç insan saati gerektiği kestirilir,
•İnsan gün başına ortalama 1000TL+kdv bedelle hesaplar tamamlanır.
•Bir fikir vermesi için, çok özel bir parça içermiyorsa sisteminiz, genellikle malzeme gideri toplam bedelin %20si kadardır.

Varsayımsal bir örnek olarak, bilgisayara veri aktarıp grafikler çizebilen; pille çalışıp kendi ekranında değer de gösteren 16bit mikroişlemci içeren bir Geiger Radyasyon Sayacı’nı 22.000TL+kdv bedeliyle yapabiliriz. Elbette bu aygıttan 2 tane, ya da 200 tane isterseniz fiyatlar çok değişecektir. Ya da, üretilen aygıt veya sistemin fikri mülkiyetini (know-how, patent hakları vb.) de satın almak isteyebilirsiniz. Bunu sağlarız, tasarım ve prototip bedelinin ortalama 10 katı bir fiyata (koşullar anlaşmalarla değişebilir) bu hakları size devredebiliriz.

Bu koşullarda iş yaptığımız müşterilerimizle paylaşacağımız şeyler bize heyecan veriyor, dostça ilişkilerimizi ve işbirliğimizi sürdürmekten mutlu oluyoruz.

Kimlerle Çalıştık?

Çalışma konularımız teknoloji (elektronik, yazılım, optik, laserler, fotonik, ölçüm, denetim/ kontrol, mekatronik, biyomedikal) üretimine odaklanmıştır. Ama uygulamalarımız reklamcılık, tarım, çevre güvenliği, çevre sağlığı, eczacılık, tıp, cerrahi, otomotiv, endüstriyel otomasyon, ölçüm teknolojileri (laser spektroskopisi, güç, gerilim, akım, sıcaklık), endüstriyel arge, bilimsel araştırma, laser tasarımı, laserle malzeme işleme teknolojileri,Tübitak projeleri, üniversite araştırma projeleri, teknogirişim projeleri, santez projeleri, ürün geliştirme, teletıp, telekardiyoloji, güneş enerjisi/ rüzgar enerjisi güç dönüştürücüleri (invertörler, denetimciler) alanlarına yayılmıştır.

Onlar için çalıştık, ürettik:

Birlikte çalıştığımız şirketler, endüstriyel araştırma laboratuvarları, üniversite araştırma laboratuvarları arasında Pfizer, Sandoz, Boehringer-Ingelheim, Boğaziçi Üniversitesi (Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Psikoloji Bölümü, Fizik Bölümü), Smirnoff, Argos, Turkish Aerospace Industries TAI/ TUSAŞ, ITU Malzeme ve Metalurji Bölümü, Cortex İletişim, Istanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Koç Üniversitesi (Mikrofotonik Laboratuvarı, Nano-Optik Araştırma Laboratuvarı, Laser Araştırma Laboratuvarı, Yüzey Araştırmaları Laboratuvarı, İnorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı, Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi -MARC), Dr. Sinan Çomu, Penelope sayılabilir.