Hakkımızda

1994 yılında kurulmuş olan Teknofil Limited Şirketi tıp elektroniği, optik ve laser sistemleri, mikroişlemci gömülü sayısal denetim sistemleri tasarımında öncü rol oynayan bir ArGe şirketidir. Taşınabilir Cerrahi Laser Sistemi Tasarımı projesi 1994 yılında İTÜ-TEKMER bünyesinde ve Beyin Haritalama ve Sayısal EEG Sistemi Üretimi projesi 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi-Teknoloji Geliştirme Merkezi tarafından desteklenmiştir.

Amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için, yüksek başarımlı mikroişlemcilerle sayısal yazılım geliştirme sistemleri; yüksek duyarlıkta analog ölçümler ve güç denetimi için benzetim ve matematiksel modellemeler yapabileceğimiz araçlar kullanarak özgün aygıtlar tasarlayıp üretiyoruz.Bugüne kadar etkinliklerimiz tıp araştırmaları ve endüstri için özel aygıtlar ve sistemler üretmeye (EEG ile beyin haritalaması, Görsel Uyarılmış Potansiyel ölçümü, aserli ağrı uyarma sistemi, laserle cerrahi sistemi, çeşitli laserler ve güç kaynakları, optik ve elektronik ölçüm aygıtları, veri toplama yazılımları ve uygulamaya yönelik enstrumantasyon gibi) yöneliktir.


 

Teknofil, üretim ve tasarım tekniklerindeki yüksek performansı, ilgili sektörle olan yakın bağları, teknolojik deneyimi ve hızlayapılanabilir üstün nitelikli insan gücü ile atılım yapmaya hazırdır. Amaçlarımızı gerçekleştirecek yola girmek için, olgunlaşmış olan projelerimizle iki değişik açıdan üretim yapmaya çalışıyoruz. Biri üniversiteler başta olmak üzere endüstride, ziraat, tıp, otomotiv, gıda, çevre, jeofizik, fizik, kimya, biyoloji, mühendislik dallarında hızlı, kolay, ve çok ucuz bilgisayarlı denetim ve ölçüm arabirimi üretilmesi. Digeri de yaygın ve yüksek nitelikli kardiyovasküler tanı olanağı sağlayacak teletıp uygulaması. Uzun dönemde üretimini planladığımız, hareket bozuklukları ve Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan beyin denetimcisi ve araştırma ve spektroskopi uygulamalarında kullanılacak darbeli Nd:KGW laserleri şirketimizin üretim yapılanmasını önemli ölçüde belirleyecektir.

Projelerimiz için gerekli bilgi birikimine sahip usta işgücü, becerikli mühendis kadrosu ile pazar gereksinimlerini karşılayabilecek, teknolojinin uç noktalarında tasarım ve üretimi sağlayacak durumdayız. Mükemmel niteliklerde ama uygun fiyatlarda, iyi düzenlenmiş teknik destek ve kullanıcı eğitimiyle ürünlerimizin fark yaratacağına inanıyoruz.